«دیگری در سرزمین خویش» – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

«دیگری در سرزمین خویش» – بخش ۲
۱۳ مهر ۱۴۰۱

گفتگو با آقای فرید حائری‌نژاد.

انگیزه ساختن این مستند و نقش رسانه در آگاهی‌بخشی از جمله پرسش‌هایی است که در گفتگوی این خبرنگار مطرح می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه