دوست و دوستی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

دوست و دوستی – بخش ۲
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، روان‌شناس و تحلیل‌گر مسائل روان‌شناسی.

آیا دوستان نزدیک و دوستی‌های خوب نیازمند احترام به حد و حدودها هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه