Program Picture

خشتِ جان

دوباره می‌سازمت

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

دختری پس از دیدن خراب کردن خانه‌های بهائیان در روشنکوه به یاد خاطره کودکی خودش در این ده می‌افتد…

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه