در آستانه صعود حضرت بهاءالله

Program Picture

خبرنگار

در آستانه صعود حضرت بهاءالله
۰۵ خرداد ۱۴۰۰

در آستانه صد و بیست و نهمین سالروز صعود حضرت بهاءالله، تعدادی از نوجوانان ایرانی فرصتی را برای تامل و تفکر، دعا و نیایش فراهم می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه