Program Picture

سوپ جوجه برای روح

درسی از پسرم
۲۵ دی ۱۳۹۸

کاترین یکی از اون بچه‌های خوشبختی بود که خیلی راحت و زود درس و مشقاش رو انجام میداد و تو یادگیری مطالب خیلی زرنگ بود، به همین خاطر وقتی که مادر شد همین انتظار رو از بچه‌های خودش داشت. در مورد اولین فرزندش، آماندا دقیقا به هدف زده بود، اما در مورد فرزند دومش اریک متاسفانه همون نتیجه رو نگرفت، اما اریک استعداد خودش رو …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه