نیره توحیدی و داستان ما یکیست

Program Picture

خبرنگار

نیره توحیدی و داستان ما یکیست
۲۲ شهریور ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه – بخش اول.

«انواع ستم‌ها در هم تنیده‌اند و دلایل مشابه دارند و این‌ که: «مفهوم آپارتاید در حال گسترش هست اگرچه زمانی تنها بر اساس تفاوت نژادی اعمال می‌شد، اما امروز هر خصلتی که با زورگویی و به خاطر تفاوت‌ها، انسان‌ها را از مزایا و حقوق انسانی و اجتماعی محروم کند، یک نوع آپارتایدسازی محسوب می‌شود. یک نوع دیوارکشی بر اساس یک تفاوت هست. این تفاوت در مورد زنان، جنسیتی و در مورد بهائیان، دینی است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه