داستان ما یکیست و حقوق بشر

Program Picture

خبرنگار

داستان ما یکیست و حقوق بشر
۱۴ تیر ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم دکتر لادن برومند، مورخ، نویسنده، فعال حقوق بشر و موسس بنیاد برومند.

و اما در ادامه گفتگوهای هفته‌های اخیر، پیرامون موضوع عدالت و برابری که در کمپین #داستان_ما_یکیست برجسته شده، کمپینی در گرامی‌داشت ده زن دلیر ایرانی که چهل سال پیش به دست جمهوری اسلامی ایران به خاطر باور به آیین بهائی به دار آویخته شدند، امروز نگاهی داریم به بعد حقوق بشر در این ماجرا و چگونه قربانیان حقوق بشر با ایستادگی و ایمان بر باورهای قلبی خود در راستای ارتقاء اصول برابری و عدالت در جامعه، جان‌فشانی کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه