خشونت
مهر ۲, ۱۳۹۴

یک روح خشن اجازه نمی‌دهد تا پروردگار آن چنان که باید کالبدبندی‌ا‌ش کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه