کتاب “ما و آنها” – اثر دکتر بهیّه نخجوانی

Program Picture

خبرنگار

کتاب “ما و آنها” – اثر دکتر بهیّه نخجوانی
۰۷ تیر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهیّه نخجوانی، نویسنده و استاد دانشگاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه