پلمپ مغازه‌های شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

پلمپ مغازه‌های شهروندان بهائی در ایران
۰۳ خرداد ۱۳۹۶

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ارتباط با پلمپ مغازه‌های شهروندان بهائی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه