هنر و جامعه در دنیای امروز

Program Picture

خبرنگار

هنر و جامعه در دنیای امروز
۰۴ مرداد ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم سروناز امانت، هنرمند هنرهای تجسمی و کتاب اخیر او “جهنم درون”.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه