مشکل‌ها و سختی‌های زندگی

Program Picture

خبرنگار

مشکل‌ها و سختی‌های زندگی
۰۹ دی ۱۳۹۴

گفتگویی با دکتر مینو ثابت پیرامون تأثیراتی که مشکل‌ها و سختی‌های زندگی بر روی ما انسان‌ها دارد و دیدگاهی که برای رویارویی با این مشکل‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه