میراث بانو عاصما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد!

Program Picture

خبرنگار

میراث بانو عاصما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد!
۲۵ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر نازیلا قانع، حقوقدان، کارشناس حقوق بشر و استاد دانشگاه آکسفورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه