به مناسبت روز جهانی پناهندگان

Program Picture

خبرنگار

به مناسبت روز جهانی پناهندگان
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم فریناز فیروزی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی.
پناهندگی از چالش‌های پیچیده و جدی زمان ماست! امروزه بیش از ۶۵ میلیون انسان در جهان پناهنده هستند! عبور از مسیرهای پر خطر٬ تحمل سرما و گرمای شدید، گرسنگی، تشنگی، بیماری، خشونت‌های جسمی و جنسی، افسردگی و ناامیدی گوشه‌ای از رنج‌ها و دردهایی است که اکثر پناهندگان با آن‌ها روبرو هستند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه