روز جهانی صلح – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

روز جهانی صلح – بخش ۲
۰۷ مهر ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش 2.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه