رسالت حضرت باب

Program Picture

خبرنگار

رسالت حضرت باب
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر سهراب کوروش، محقق، نویسنده، استاد دانشگاه و مشاور علمی.
در آستانه صد و هفتاد و هفتمین سالروز اعلان رسالت حضرت باب، به پرسش‌هایی چون پیام حضرت باب و تاثیر جنبش بابی در جامعه ایران می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه