دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۱
۲۸ اسفند ۱۳۹۸

گفتگوی نوروزی با دکتر مینو ثابت، دکتر ضیاء ثابت، دکتر مهین سیاهپوش – یزدانی و دکتر کیومرث یزدانی.
دیدار نوروزی با دو زوج فرهیخته ایرانی و گفتگوهای صمیمانه نوروز و امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه