دستگیری پیروان آیین بهائی در یمن و گرامی‌داشت دیدار حضرت عبدالبهاء در واشنگتن دی سی

Program Picture

خبرنگار

دستگیری پیروان آیین بهائی در یمن و گرامی‌داشت دیدار حضرت عبدالبهاء در واشنگتن دی سی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفتگو با: پدیده ثابتی، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی – منا خادمی، از شرکت کنندگان در مراسم یادبود دیدار حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه