حضرت بهاءالله کیست، رسالت او چیست و چرا باید او را بشناسیم!

Program Picture

خبرنگار

حضرت بهاءالله کیست، رسالت او چیست و چرا باید او را بشناسیم!
۱۲ مهر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، ویژه دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آئین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه