تأملی در پیام دبیر کل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸ میلادی

Program Picture

خبرنگار

تأملی در پیام دبیر کل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸ میلادی
۱۳ دی ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم گیسو تابان، دانشجوی چشم پزشکی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه