سالروز درگذشت حضرت بهاءالله

Program Picture

خبرنگار

سالروز درگذشت حضرت بهاءالله
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت.
به مناسبت صد و بیست و هفتمین سالروز درگذشت حضرت بهاءالله، در این ویژه برنامه خبرنگار گفتگویی داریم پیرامون این روز مبارک در تقویم آیین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه