انتخابات در آیین بهائی

Program Picture

خبرنگار

انتخابات در آیین بهائی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم بهاریه روحانی – معانی، نویسنده و محقق موضوعات اجتماعی و تاریخی در آیین بهائی.
از مهمترین اصول تشکیلات بهائی، که نظم اداری بهائی نامیده می‌شود، انتخابات بهائی است که در سطوح محلی، ملی و بین المللی در ایام رضوان صورت می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه