اثر هنری آیت الله معصومی تهرانی و برابری دینی

Program Picture

خبرنگار

اثر هنری آیت الله معصومی تهرانی و برابری دینی
۰۵ آبان ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه