آینده‌پژوهی و جریان تحولات فرهنگی ایران – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

آینده‌پژوهی و جریان تحولات فرهنگی ایران – بخش ۱
۳۰ بهمن ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه – بخش 1.
دکتر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود با استفاده از علم «آینده‌پژوهی» و فراز و نشیب‌های تاریخ، جریان بلوغ ملی و تحول فرهنگی در ایران را محک می‌زند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه