جمعه‌ای با احسان عابدی و نگاهی به فیلم جوکر

Program Picture

جمع جمعه‌ها

جمعه‌ای با احسان عابدی و نگاهی به فیلم جوکر
۰۱ آذر ۱۳۹۸

فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس و با نقش آفرینی بی‌نظیر یواکین فینیکس اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته. با احسان عابدی خبرنگار رادیو فردا همراه شدیم تا نگاهی داشته باشیم به ساختار و ایده این فیلم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه