تداوم محرومیت جوانان بهائی از تحصیل

Program Picture

خبرنگار

تداوم محرومیت جوانان بهائی از تحصیل
۲۱ مهر ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا

بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی از تداوم نقض حقوق شهروندان ایرانی و محرومیت جوانان بهائی از ورود به دانشگاه‌ها خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه