تاملی در روز جهانی زن و نابرابری جنسیتی

Program Picture

خبرنگار

تاملی در روز جهانی زن و نابرابری جنسیتی
۲۰ اسفند ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، محقق و مشاور خانواده.

نابرابری جنسیتی، پرواز پرنده جامعه انسانی را امکان‌ناپذیر و رفاه و سعادت نسل‌های امروز و فردا را محدود می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه