تاثیر نفرت پراکنی در جامعه

Program Picture

خبرنگار

تاثیر نفرت پراکنی در جامعه
۰۶ مرداد ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه.

پرسش‌های شنوندگان خبرنگار در مورد تاثیر نفرت‌پراکنی علیه بهائیان ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه