بیانیه ۲۰ سپتامبر جامعه جهانی بهائی

Program Picture

خبرنگار

بیانیه ۲۰ سپتامبر جامعه جهانی بهائی
۱۲ مهر ۱۴۰۲

گفتگو با خانم پدیده ثابتی، سخن‌گوی جامعه جهانی بهائی.

در انگلستان در پی نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه گذشته، و سخنرانی آقای ابراهیم رئیسی، رئیس حکومت جمهوری اسلامی در این مجمع در تاریخ ۱۹ سپتامبر، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای به بی‌توجهی آقای رئیسی به حقوق بشر و تناقض عمیق و دوگانگی فاحش بین گفتار او و رفتار غیرانسانی جمهوری اسلامی با اقشار مختلف مردم ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد: «جهان نحوه رفتار حکومت ایران با زنان و اقلیت‌ها و سرکوب جامعه بهائی ایران در یک سال گذشته را هم‌چنان به یاد دارد.» این بیانیه ادامه می‌دهد: «آقای رئیسی در سخنرانی خود سرکوب بهائیان، بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران را نادیده گرفت، وضعیتی که توسط کشورهای عضو و نهادهای سازمان ملل متحد محکوم شده است. او همچنین در مورد نگرانی‌های حقوق بشری در مورد سایر اقلیت‌های دینی و اتنیکی، زنان و زندانیان عقیدتی صحبتی نکرد»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه