به یاد استاد فرامرز پایور

Program Picture

خبرنگار

به یاد استاد فرامرز پایور
۲۹ آذر ۱۴۰۲

گفتگو با: آقای طوفان تیموری – استاد سنتور و دقایقی با استاد رحمت‌الله بدیعی استاد فرامرز پایور، موسیقی دان، نوازنده چیره دست ساز سنتور، آهنگ‌ساز، مدرس، محقق و حقیقتا یکی از نوادر فرهنگ ایرانی، از تاثیرگذارترین و ماندگارترین چهره‌های موسیقی اصیل ایرانی است که تمامی اوقات حیات خودش را وقف تحکیم پایه‌های موسیقی و ارتقاء جایگاه موسیقی ایرانی و آموزش هنرمندان و هنرجویان در ایران کرد. در چهارده‌امین سال‌گرد درگذشت استاد فرامرز پایور نگاهی داریم به زندگی پر بار و خدمات ارزشمند او به فرهنگ و موسیقی اصیل ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه