Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل 1

قسمت ۱
۲۴ تیر ۱۳۹۶

این برنامه: یکی از سوالاتی که از دیرباز بشر به دنبالش بوده اینه که چطور میشه دنیای بهتری ساخت؟!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه