چت با استرالیا

Program Picture

به دنبال معنا

چت با استرالیا
۰۸ شهریور ۱۳۹۵

شیوا به شایان پیشنهاد تازه‌ای می‌دهد. سعید از سرمایه‌گذاری جدیدش در سنندج می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه