بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمان‌سوز – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمان‌سوز – بخش ۳
۲۰ اسفند ۱۴۰۱

دوران توسل به جدایی و بیگانگی به سر آمده، دوران فئودالیسم، قبیله‌گرایی، تعصبات ایدئولوژیک نژادی همه به سر آمده و مشکلات امروز جهان، بٰعد جهانی پیدا کردند و تنها از طریق تغییر بینش ما می‌توانیم این را به همکاری و هم‌زیستی جهانی تبدیل کنیم.

بخش سوم و پایانیِ گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در سی و دومین کنفرانس سالانه دوستداران فرهنگ ایرانی به صورت مجازی.

برای دسترسی به نسخه کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه