برنامه کامل ۸ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ مهر ۱۴۰۲
۰۸ مهر ۱۴۰۲

سرآغاز برنامه امروز بخش اول از «سخنرانی» دکتر سهراب کوروش است و سپس بخشی از «معماران صلح». امیدواریم بشنوید و بپسندید و مستفید گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه