برنامه کامل ۷ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ بهمن ۱۴۰۲
۰۷ بهمن ۱۴۰۲

اولین بخش برنامه امروز گزیده‌ای از یک «سخنرانی» است و دومین بخش آن «معماران صلح» است و صحبت مجری در ادامه هفته قبل مطالبی از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه