برنامه کامل ۶ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۶ آذر ۱۴۰۲
۰۶ آذر ۱۴۰۲

امروز که روز قبل از سال‌روز درگذشت حضرت عبدالبهاء است برنامه را با «این روزها به یاد تو» که متضمن مناجاتی از مناجات‌های منظوم آن حضرت است آغاز می‌کنیم و با «داستان‌هایی برای نوجوانان» ادامه می‌دهیم و با «اکسیر معرفت» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه