برنامه کامل ۶ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۶ آبان ۱۴۰۲
۰۶ آبان ۱۴۰۲

امروز گزیده‌ای از یک «سخنرانی» و قسمتی از «معماران صلح» را برای شنیدن شما آماده و تقدیم کرده‌ایم و در خلال این دو از امید سخن خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه