برنامه کامل ۵ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ مهر ۱۴۰۲
۰۵ مهر ۱۴۰۲

این برنامه ما را در “تغییرز” با فعالیت‌های یک مؤسّسه آشنا می‌کند و در “خبرنگار” با یک هنرمند نقاش و نحوه کارهای هنری او آشنا خواهیم شد و امیدواریم برای شما هم جالب و آموزنده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه