برنامه کامل ۳ خرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۳ خرداد ۱۴۰۲

سالروز اظهار امر حضرت باب را با یک برنامه ویژه که به همین مناسبت تهیه شده به نام «او که بود ؟» شروع می‌کنیم و با «خبرنگار» که باز هم به همین مناسبت فرخنده، نگاهی دارد به پیام سال ۲۰۱۹ بیت‌العدل اعظم به پایان می‌رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه