برنامه کامل ۵ خرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ خرداد ۱۴۰۲
۰۵ خرداد ۱۴۰۲

موضوع این پادکست هفت و پادکست هفته بعد در راستای مباحث مربوط به نوسازی و بازسازی جامعه «اقتصاد کلان» است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه