برنامه کامل ۳۰ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ دی ۱۴۰۲
۳۰ دی ۱۴۰۲

برنامه این شنبه را هم با «سخنرانی» و «معماران صلح» تقدیم می‌کنیم و در فرصت‌های موجود در خلال پخش این دو برنامه، مطلبی در زمینه خلاقیت با استفاده از کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون را بازگو خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه