برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ بهمن ۱۴۰۲
۰۱ بهمن ۱۴۰۲

پیام دوست یکشنبه‌ها برنامه خود را با ‌«به سوی دنیای بهتر» شروع می‌کند سپس در پیش‌خوان قسمتی از مقاله روان‌شناسی صلح، نوشته احمدرضا یزدی را برای شما می‌خواند و در نهایت صدای یک برنامه کوتاه تلویزیونی را که با استفاده از کتاب «بهائیان: مشارکت در تمدنی جهانی» ساخته شده بازپخش خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه