برنامه کامل ۲ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲ مهر ۱۴۰۲
۰۲ مهر ۱۴۰۲

امروز ابتدا «تفکری نو، گفتمانی نو» و سپس «پلاک دوازده» را خواهید شنید و در انتها در بخش پیش‌خوان از بازتاب جهانی کمپین داستان ما یکی است آگاه خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه