برنامه کامل ۲ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲ دی ۱۴۰۲
۰۲ دی ۱۴۰۲

امروز هم با دو برنامه گزیده‌ای از یک «سخنرانی» و بخشی از «معماران صلح» میزبان شما گرامیان هستیم و در فرصت‌های موجود، سخن از مطلب جالبی داریم به عنوان «نسبت شلیک».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه