برنامه کامل ۲۸ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ آبان ۱۴۰۲
۲۸ آبان ۱۴۰۲

امروز در «سودای ستیز» سرگذشت اندوه‌بار دانشمندی را به اختصار بیان می‌کنیم و پیش‌خوان، دل‌نوشته‌ای از فهیم عطار نویسنده خوب کشورمان را برای شما می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه