برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۴۰۲
۲۷ آبان ۱۴۰۲

سومین و آخرین بخش «سخنرانی» آقای ایقان شهیدی و بخشی از «معماران صلح» این برنامه را تشکیل می‌دهند و در ضمن مطلبی داریم با عنوان «درِ اطاق پنجم را بسته نگهدار» که برای شما می‌خوانیم و امیدواریم برایتان جالب باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه