برنامه کامل ۲۵ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ آبان ۱۴۰۲
۲۵ آبان ۱۴۰۲

روزهای پنجشنبه به یاد و خاطر کودکان عزیز و اولیاء و مربیان گرامی آنان هستیم و بنا براین دو برنامه «ما اومدیم» و «مداد نارنجی» را برای کودکان و دو برنامه «مداد نارنجی فرزندم» و «شوق یادگیری» را برای بزرگترها پخش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه