برنامه کامل ۲۴ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ آبان ۱۴۰۲
۲۴ آبان ۱۴۰۲

این برنامه با بخشی از «تغییرز» شروع می‌شود و با «خبرنگار» که در حقیقت ادامه گفتگوی همکار ما با خانم دکتر فرح دوستدار در باره نقش زنان در ایجاد صلح است پایان می‌پذیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه