برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
۲۱ شهریور ۱۴۰۲

بخش‌های این برنامه همان‌طور که انتظار دارید «آموزه‌های نو» و نمایش رادیویی «طاهره قره‌العین» است، امیدواریم شنیدن این بخش‌ها سودمند و تفکر برانگیز باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه