برنامه کامل ۲۱ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ آبان ۱۴۰۲
۲۱ آبان ۱۴۰۲

پیام دوست یکشنبه‌ها چندی است پخش «سودای ستیز» را وجهه همت خود قرار داده و امروز علاوه بر آن در پیش‌خوان، از برنده جایزه صلح نوبل یادی می‌کند و از مقاله‌ای در باب حقوق انسانی هم استفاده خواهیم کرد. امید است مطلوب طبع‌تان باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه